“Joka päivä on opittava jotain uutta, myös opettajan.”  – Jukka Siiskonen

Yhtenäiskoulun yhteinen aikataulu! Se on kokeiltu ja käytössä Lauritsalan koulussa Lappeenrannassa.  Sen toimivuuden nimiin vannoo kuulemani mukaan koulun historian ja yhteiskuntaopin opettaja Siiskosen Jukka.

Jukka tekee oppilasprojekteja sekä yksin että kollegansa äidinkielen opettaja Lotta Virkkusen kanssa. Erilaisissa toiminnallisissa projekteissa on mukava tehdä yhteistyötä ja innostusta omaan työhönsä voi saada nimenomaan tätä kautta. Jukan historian ja yhteiskuntaopin tunneilla on käytössä Classroom.  Kirjoja tai kokeita ei siihen perinteiseen tyyliin käytössä ole. Uusia tapoja etsiä tietoa ja arvioida on kyllä etsitty ja pohdittu. Luokassa on oppikirjoja käytössä tuttuun tapaan. Oppilaan oman oppimispolun tavoitetasoa on värikoodattu itsearvioinnin tueksi. 

Miten Jukka visioi yksilöllistä oppimisen polkua reaaliaineiden opettajana? Parasta olisi, kun oppilas aina tietäisi, mitä tuleman pitää. Hänelle olisi tarjolla eritasoisia tehtäviä. Polkuja, joita seurata. Väyliä, joita kulkea. Taitoja väistellä karikkokohtiakin. Lahjakkaiden ja edistyneiden oppilaitten kanssa ehtisi tehdä paljon enemmän. Lukion opetussuunnitelmasta voisi tarjota aiheita ja tekemistä jo aiemmin ja se voitaisiin sitten lukiossa ottaa huomioon. Myös opettajavaihtoa lukion ja yläkoulun opettajan kesken voisi hyvin tehdä. Ihan kertakaikkiaan omaksi ja toisen virkistykseksi!  Luotaisiin yhdessä oppimisen polkua eteenpäin eritasoisille oppilaille.

Jukka ja Lotta sekä koulun opinto-ohjaajat ovat mukana myös ysiluokan monialaisessa oppimiskokonaisuudessa, jossa luodaan Työnhakumessut –  tapahtuma. Messupäivänä pyritään saamaan työnantajia ihan oikeasti mukaan, jotta työnhakija ja työnantaja saisivat paremmat mahdollisuudet kohdata toisensa. Oppilaat saisivat näin opettajien ohjausta hyvin oleelliseen arjen taitoon, jolle on taatusti kysyntää kesän lähestyessä ja elämässä yleensäkin.

Vielä esimerkkejä kasiluokan historian opintojen yksilöllisestä polusta. Luokalla on kahdeksan pakollista tehtävää lukuvuoden aikana. Näitä tehtäviä saa tehdä joko tunnilla tai kotona. Osaan liittyy mainionkuuloisia kotona tehtäviä osioita joka tapauksessa. Näistä tehtävistä koostuu arvioinnin kannalta katsottuna noin puolet arvosanasta. 

Materiaalia historian tunneille, Jukka Siiskonen

Tunneilla käsitellään luonnollisesti myös muita opetussuunnitelman tavoitteita ja teemoja, ja niiden merkitys arvioinnissa on sitten se toinen puolikas. Kaikkea ei tarvitse itse oppilaan selvittää, sillä tunneilla aihetta käsitellään myös yhdessä. 90 minuuttia pitkä oppitunti tuo rauhallisuutta päivärytmiin. Puolen tunnin välitunneille kaikki oppilaat eivät vielä ihan löydä tekemistä, mutta tarjontaa pystytään hyvin antamaan. Se näkyy tässä kerhojen lukujärjestyksessä.

Näyttökuva 2017-12-05 kello 11.03.17

Yksilöllisten polkujen ensimmäiset askeleet

Lappeenranta 2.12.2016 – Yksilöllistä polkua eteenpäin -hanke on aloittanut toimintansa Lappeenrannassa syksyllä ja opettajat ovat olleet innostuneita kehitystyöstä. Hankkeessa on mukana seitsemän lappeenrantalaista peruskoulua ja kaksi esiopetuksen yksikköä: Joutsenon, Kimpisen, Lappeen, Lauritsalan, Myllymäen, Pontuksen ja Sammonlahden peruskoulut ja esiopetusryhmät Kanavansuun sekä Lauritsalan päiväkodeista.

Hankekouluissa on keskimäärin kolme opettajaa, jotka kehittävät yksilöllistä oppimista eteenpäin paikallisena tiimityönä. Yksi opettajista toimii koulun hankeyhteyshenkilönä. Yhdeksän yhteysopettajaa tapaavat kaksi kertaa lukukaudessa. Tapaamisissa vaihdetaan muiden koulujen toimivia käytänteitä.

Olemme hankkeessa pitäneet kaksi tapaamista tänä syksynä. Ensimmäinen tapaaminen meni hankeasioiden sopimisessa, mutta toisessa pääsimme jo asiaan. Toisen kerran pääteemana oli yksilöllinen arviointi.

Arviointi on aihe, joka on muuttunut paljon. Samalla se muuttaa opettajuutta ja opetustapoja. Arviointi määrittelee paljon opetusta halusimme sitä tai emme. Välillä tuntuu siltä, että uudesta arvioinnista ei ole kokonaiskuvaa oikeastaa kenelläkään. Siksi aloitimme yksilöllisen oppimisen hankkeen pohtimalla arviointitapoja.

Vaikka välillä arvioinnin tilanne tuntuu sekavalta, on ollut hienoa huomata, että Lappeenrannassa aihetta on jo avattu erittäin hyvin opetussuunnitelmamuutostyön yhteydessä. Tämä antaa erittäin hyvät lähtökohdat hankkeellemme.

Ensimmäisessä tapaamisessa Myllymäen koulun yhteysopettaja Miina Koskela esitteli muille yhteysopettajille koulussa kehitettävää opettajien työkalua, jonka he ovat nimenneet repuksi. Reppu on tarkoitettu arvioinnin lisäksi myös laajemmin opetustyön avuksi. Lappeen koulussa on jo ennen hanketta käytetty yksilöllistä oppimista ja yhdistettyjä luokkia. Jenni Koskinen Lappeen koulusta esitteli tapaamisessa, miten he näkevät arvioinnin laaja-alaisten taitojen kautta. Lopuksi vielä Juho-Matti Kyllönen kertoi, miten he kehittävät Joutsenon koulussa Google Apps for Education (GAFE/GSE) käyttöä yläkoulun oppilaiden yksilöllisen oppimisen itsearvioinnissa.

Kehitystyö on päässyt hyvin käyntiin ja kuulette varmasti näistä aiheista lisää tässä blogissa. Kaikissa mukana olevissa hankekouluissa on erittäin innostuneita opettajia, joista jokainen lähtee kehittämään yksilöllistä oppimista oman koulunsa näköiseksi. Syntyneitä käytänteitä jaetaan, testataan ja kehitetään eteepäin yhteysopettajien tapaamisissa. Hyvät käytänteet ja käytännön esimerkit oppimisesta ja opetuksen järjestämisestä jaetaan myös tässä blogissa sekä Yksilöllistä polkua eteenpäin -hankkeen Twitter tilillä @ypelappeenranta.

Petja Pyykkönen
Projektipäällikkö, Saimaan mediakeskus

Yksilöllistä polkua eteenpäin hanke pähkinänkuoressa

Yksilöllistä polkua eteenpäin -hanke on opetushallituksen rahoittama Lappeenrannan kaupungin kehityshanke. Hankkeessa muodostetaan toimivia malleja yksilöllisestä oppimisesta esi- ja perusopetuksessa. Hankkeessa syntyy tietoa, miten koko esi- ja perusopetuksen läpäisevä yksilöllinen oppiminen toteutetaan erilaisten oppijoiden kanssa.

Hanke toimii yhteistyössä vastaavien lukiohankkeiden kanssa, jotka toteutetaan Lappeenrannan ja Joensuun kaupungeissa. Tällöin yksilölliseen oppimiseen voidaan muodostaa kattava opintopolku. Hankkeessa on keskeistä löytää toimiva malleja, jotka hyödyntävät tieto- ja viestintäteknologiaa yksilöllisen oppimisen tukena. Hanke tukee uuden opetussuunnitelman toteuttamista ja keskeisenä tiedollisena tavoitteena ovat oppijoiden laaja-alaisen oppimisen kehittyminen.