Yksilöllisen oppimisen seminaari 2017

Yksilöllistä polkua eteenpäin -hanke on ollut käynnissä lukuvuoden 2016-2017. Tänä syksynä järjestämme hankkeeseen liittyen yksilöllisen oppimisen seminaarin Lappeenrannan kaupungintalolla 29.3.2017.

Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautuminen: https://goo.gl/forms/nyk4f1fxOfF5mIOE3

Muualta kuin Lappeenrannasta tulevat, sopikaa osallistumisestanne Petja Pyykkösen kanssa.

Seminaarissa hankeopettajat esittelevät pedagogisia mallejaan. Lisäksi kutsuesiintyjänä on Juho Norrena, Espoon Viherkallion koulun luokanopettaja. Hän on työskennellyt koulumuutoksen parissa eri rooleissa: opettajana, kouluttajana, tutkijana sekä kirjailijana (www.juhonorrena.fi).

Seminaarin tämän vuoden teemana on laaja-alaiset taidot ja arviointi. Seminaari järjestetään yhdessä Yksilöllistä polkua eteenpäin- ja Lukion pedagogiikka uudistamaan -hankkeiden kanssa. Molemmilla on tilaisuudessa oma ohjelmapolku. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ohjelmapolku on seuraava:

9.30-9.45 Kahvi ja tilaisuuden avaaminen

9.45-11.45 Luento, Valtuustosali

Mahdollisuuksia laaja-alaiseen osaamisen oppimiseen, arviointiin ja ohjaamiseen

Uusi opetussuunnitelma muuttaa oppimista, oppimisympäristöä ja opettajan roolia. Muutos ei ole mahdoton, vaikka se ei olekaan kuitattavissa yhdellä teemajaksolla. Muutos vaatii uutta näkökulmaa päivittäiseen työhön ja oppilaan kohtaamiseen. Millaisia käytännön ratkaisuja voidaan rakentaa niin, että luodaan mahdollisuuksia laaja-alaiseen osaamisen oppimiseen, arviointiin ja ohjaamiseen? Sekä monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa, eri oppiaineissa että koulun toimintakulttuurissa?

Alustuksessa käsitellään esimerkkien, tutkimuksen ja käytännön kokemuksen kautta teemoja:

  • miksi yksilöllinen oppiminen?
  • miten taitoja voidaan opettaa?
  • mikä on opettajan rooli muutoksessa?
  • kuinka laaja-alaista osaamista arvioidaan?

11.45-12.45 Omakustanteinen ruokailu

12.45-14.45 Pajat: Valitse yksi kolmesta

a) Käytännön ratkaisuja laaja-alaisen osaamisen mahdollistamiseen/ Juho Norrena

Työpajassa ideoidaan ja rakennetaan aamupäivän luennon pohjalta käytännön ratkaisuja, jotka auttavat laaja-alaisen osaamisen mahdollistamisessa, ohjaamisessa ja arvioinnissa. Painopistealueena ovat oppimisen yksilöllisyyden tukeminen ja arviointi.

b) Yksilöllistä oppimispolkua rakentamassa/ Jenni Koskinen, Lappeen koulu

Uuden opetussuunnitelman myötä käsitys oppimisesta on muuttunut. Opettajan pitää muuttua oppijan oppimisen järjestelijäksi, ohjaajaksi ja kannustajaksi. Opettajan pitää luovuttaa oppiminen oppijalle. Oppimispolku on jokaiselle oppijalle henkilökohtainen matka. Miten tämä kaikki järjestetään ja toteutetaan? Millä materiaaleilla? Miten saada polku näkyväksi oppilaille ja huoltajille? Jaan kokemuksia kokeiluistani sekä onnistumisista ja epäonnistumisista käytännön tasolla.

c) Uuden opetussuunnitelman mukainen arviointi yksilöllisen oppimisen näkökulmasta/ Joutsenon koulun opettajat

Joutsenon koulussa on toteutettu NPDL-ohjelman mukaista syväoppimista ja sen arviointia. Ohjelman tavoitteena on opettaa tulevaisuustaitoja ja laaja-alaista osaamista uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Tämä paja on suunnattu aineenopettajille ja siinä käsitellään esimerkkien avulla yksilöllisen oppimisen arviointia.