Ihmisiä YPE-hankkeen laitamilta, osa 1.

Myllymäen koulusta, pihan aurinkoiselta puolelta löytyy erityisluokanopettaja Koskelan Miina työparinaan Minna Jansson. Heillä on pari luokallista hyvin yksilöllistä polkua edistyviä yläluokkien oppilaita, joista kaikilla ei ole kuitenkaan yksilöllistettyjä oppiaineita. Lisävoimana on kaksi ohjaajaa.  

 Miina koettelee koko ajan kekseliäisyyttään ohjatessaan oppilaitaan. Siitä luomisen ja aikaansaamisen tunteesta saa varmasti voimaa, kun näkee oppilaiden edistyvän ja huomaa heidän olevan oma-aloitteisia ja pohdiskelevia. Yhteisopettajuutta Miina on tehnyt nelisen vuotta Minnan kanssa. Päivät aloitetaan usein suunnittelulla ja ne lopetetaan yhdessä tehtyyn työhön ja pohdintaan. Se antaa paljon jos ottaakin. Työ on aidosti jaettua iloineen ja pähkäilyineen. Miina voi antaa myös tutor-opettajana pedagogista kuuntelevaa korvaa ja kertoa omien kokemusten kautta huomattuja hyviä käytänteitä!

 Kokeilukulttuuri Miinan ja Minnan luomassa kodikkaassa oppimisympäristössä on ollut rohkeaa ja aikaansaavaa. Kannustaminen ja vahvuuksien etsiminen on toiminnan kivijalka. Nähtävissä on avoimuuden ja joustavuuden ilmapiiri, jossa oppilaan oppiminen on hänen omistuksessaan oleva yksilöllinen polku turvallisten aikuisten viitoittama. Opettajat muokkaavat projekti projektilta ja tunti tunnilta oppilaan haastetason vastaamaan taitotasoa, jotta mielenkiinto ja oppimisen draivi pysyy yllä. Ikäluokat ja oppiaineet saavat sekoittua monialaiseksi yhteistyöksi, joka kirjataan huolellisesti ylös henkilökohtaisiin opintokirjoihin. Luokassa bongataan mahdollisuuksia. Siinäpä kyvykkyyden tunteen perusteet, ja ne selvästi kantavat!

Vuosiluokkaan sitomaton opiskelu yläkoulussa

Ja niin joulu joutui… eikun niin joutui myös Myllymäki aktivoitumaan blogin kirjoittamisen suhteen 😉 Olen Miina Koskela ja opetan Myllymäen koulussa 7.-9.-luokkalaisia erityisoppilaita. Yläkoulussamme on yhteensä 20 erityisen tuen oppilasta, joita opetamme yhdessä työparini (myös erityisluokanopettaja) kanssa. Apunamme on kaksi ohjaajaa.

Viime lukuvuoden aikana uuden opetussuunnitelman suuntaviivoihin tutustuessa alkoi kehittyä idea vuosiluokkiin sitomattomasta opiskelusta. Moni oppilaistamme opiskelee useissa oppiaineissa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, ja esimerkiksi matikassa muodostui helposti seitsemän eri tasoryhmää. Opetuksen organisointi oli lievästi sanottuna haastavaa. Olimme jo jonkin aikaa haaveilleet opetuksesta, joka ei perustu perinteiseen oppiaine- ja luokkatasojaotteluun vaan rakentuisi laajojen aihekokonaisuuksien ympärille. Näiden kokonaisuuksien sisällä jokaisella oppilaalla olisi mahdollisuus edetä omaan yksilölliseen tahtiin. Tätä ideaa lähdimme jalostamaan uuden opetussuunnitelman hengessä.

Laadimme yläkoulun opetettavista aihesisällöistä viisi eri oppimiskokonaisuutta: Ihminen ja yhteisö, Kulttuurit, Kestävä elämäntapa, Maailma ja Elämän muodot. Lisäksi matematiikka on jaoteltu omiin oppimiskokonaisuuksiin: geometria, algebra, tilastotiede ja funktiot. Opetus rakentuu näiden kokonaisuuksien ympärille, jolloin eri oppiaineet yhdistyvät luontevalla tavalla. Samaan aikaan voi olla käynnissä parinkin eri kokonaisuuden projekteja, mutta pyrkimys on keskittyä yhteen asiaan kerrallaan. Täten 7. ja 9.-luokkalaiset voivat hyvinkin opiskella samoja aiheita, toki kehitystaso ja aikaisemmin opitut asiat huomioon ottaen. Pääasia on, ettei tehdä tiukkoja luokkatasoon perustuvia jaotteluja vaan huomioidaan oppilaan tiedot, taidot ja tarpeet yksilöllisesti.

Oppilaiden etenemistä seurataan opintokirjan avulla. Jokaisella oppilaalla on henkilökohtainen opintokirja, johon täydennetään suoritustavat, itsearviointi ja opettajan arvio kunkin opitun sisällön osalta. Tämän avulla pidetään huolta, että kolmen lukuvuoden aikana kaikki yläkoulun sisällöt tulisi käsiteltyä. Samoin opintokirjaan merkitään mahdolliset yksilölliset tavoitteet yksilöllistettyjen oppimäärien osalta.

Tällainen tapa järjestää opetus on mahdollistanut entistä paremmin tarttumisen ajankohtaisiin aiheisiin ja niiden kautta oppimisen. Opiskeltavat aiheet kytkeytyvät oppilaiden omaan kokemusmaailmaan ja tekevät oppimisesta entistä mielekkäämpää. Haastavinta on ollut opintokirjan ajan tasalla pitäminen. Opintokirjan toteutus on vielä kehittelyvaiheessa, ja toiveissamme olisi kehittää siitä täysin sähköinen versio. Nyt opintokirjat ovat ainoastaan meidän opettajien tarkasteltavissa, ja avaamme ne oppilaiden kanssa yhdessä. Toiveena olisi, että oppilaalla olisi mahdollisuus itse tarkkailla suorituksiaan ja etenemistään. Myös huoltajat haluaisimme tähän osallistaa. Google Classroomia on väläytelty mahdollisesti sopivaksi alustaksi – tai kenties Wilma voisi olla soveltuva(mpi)? Myös arviointitapojamme tulee kehittää: sen tulisi olla entistä systemaattisempaa ja selkeämpää. Erityisesti itse- ja vertaisarviointiin tarvitsemme jonkinlaisen yksinkertaisen arviointi”välineen” tai ”-väylän”, joka olisi riittävän selkeä oppilaille. Onneksi YPE-hankkeen myötä on jo saatu ideoita ja uskon myös saavamme apuja konkreettiseen toteutukseen 🙂

Mukavaa joulun odotusta kaikille!

-Miina

 

Yksi opintokirjan sivuista; opettajan "muistiinpanoversio"
Yksi opintokirjan sivuista; opettajan ”muistiinpanoversio”