“Joka päivä on opittava jotain uutta, myös opettajan.”  – Jukka Siiskonen

Yhtenäiskoulun yhteinen aikataulu! Se on kokeiltu ja käytössä Lauritsalan koulussa Lappeenrannassa.  Sen toimivuuden nimiin vannoo kuulemani mukaan koulun historian ja yhteiskuntaopin opettaja Siiskosen Jukka.

Jukka tekee oppilasprojekteja sekä yksin että kollegansa äidinkielen opettaja Lotta Virkkusen kanssa. Erilaisissa toiminnallisissa projekteissa on mukava tehdä yhteistyötä ja innostusta omaan työhönsä voi saada nimenomaan tätä kautta. Jukan historian ja yhteiskuntaopin tunneilla on käytössä Classroom.  Kirjoja tai kokeita ei siihen perinteiseen tyyliin käytössä ole. Uusia tapoja etsiä tietoa ja arvioida on kyllä etsitty ja pohdittu. Luokassa on oppikirjoja käytössä tuttuun tapaan. Oppilaan oman oppimispolun tavoitetasoa on värikoodattu itsearvioinnin tueksi. 

Miten Jukka visioi yksilöllistä oppimisen polkua reaaliaineiden opettajana? Parasta olisi, kun oppilas aina tietäisi, mitä tuleman pitää. Hänelle olisi tarjolla eritasoisia tehtäviä. Polkuja, joita seurata. Väyliä, joita kulkea. Taitoja väistellä karikkokohtiakin. Lahjakkaiden ja edistyneiden oppilaitten kanssa ehtisi tehdä paljon enemmän. Lukion opetussuunnitelmasta voisi tarjota aiheita ja tekemistä jo aiemmin ja se voitaisiin sitten lukiossa ottaa huomioon. Myös opettajavaihtoa lukion ja yläkoulun opettajan kesken voisi hyvin tehdä. Ihan kertakaikkiaan omaksi ja toisen virkistykseksi!  Luotaisiin yhdessä oppimisen polkua eteenpäin eritasoisille oppilaille.

Jukka ja Lotta sekä koulun opinto-ohjaajat ovat mukana myös ysiluokan monialaisessa oppimiskokonaisuudessa, jossa luodaan Työnhakumessut –  tapahtuma. Messupäivänä pyritään saamaan työnantajia ihan oikeasti mukaan, jotta työnhakija ja työnantaja saisivat paremmat mahdollisuudet kohdata toisensa. Oppilaat saisivat näin opettajien ohjausta hyvin oleelliseen arjen taitoon, jolle on taatusti kysyntää kesän lähestyessä ja elämässä yleensäkin.

Vielä esimerkkejä kasiluokan historian opintojen yksilöllisestä polusta. Luokalla on kahdeksan pakollista tehtävää lukuvuoden aikana. Näitä tehtäviä saa tehdä joko tunnilla tai kotona. Osaan liittyy mainionkuuloisia kotona tehtäviä osioita joka tapauksessa. Näistä tehtävistä koostuu arvioinnin kannalta katsottuna noin puolet arvosanasta. 

Materiaalia historian tunneille, Jukka Siiskonen

Tunneilla käsitellään luonnollisesti myös muita opetussuunnitelman tavoitteita ja teemoja, ja niiden merkitys arvioinnissa on sitten se toinen puolikas. Kaikkea ei tarvitse itse oppilaan selvittää, sillä tunneilla aihetta käsitellään myös yhdessä. 90 minuuttia pitkä oppitunti tuo rauhallisuutta päivärytmiin. Puolen tunnin välitunneille kaikki oppilaat eivät vielä ihan löydä tekemistä, mutta tarjontaa pystytään hyvin antamaan. Se näkyy tässä kerhojen lukujärjestyksessä.

Näyttökuva 2017-12-05 kello 11.03.17

Matematiikan tehtäväkortit

Tervehdys blogin lukijoille. Olen Koskisen Jenni, luokanopettaja Lappeen koulusta, Lappeenrannasta. Opetan tällä hetkellä kolmatta luokkaa. Olen viimeiset kolme vuotta kokeillut ja kehitellyt erilaisia yksilöllisiä työskentelymuotoja. Suurimpina haasteina yksilöllisen oppimispolun kehittämisessä ovat olleet oppilaiden motivaation ylläpitäminen ja oppilaiden kiireetön kohtaaminen. Oppitunnit laukkaavat eteenpäin ja päivän loputtua huomaan, etten ole ehtinyt kohtaamaan kaikkia. Osa oppilaista on tehnyt koko ajan lisätehtävänlisätehtävää ja osan kanssa olen laahustanut koko ajan ahdistuksen partaalla muiden perässä. Kenenkään motivaatio ei ole ollut huipussaan, saatikka oppimisen ilon tuntemukset. Kainalot hiessä olen koettanut pitää pakkaa kasassa ja yrittänyt pysyä itse kärryillä, mitä kukakin oppilaista osaa. Tarvitsin muutosta tähän.

Aloitin kehitystyön opetussuunnitelman lukemisella. Olen itse ollut mukana uuden opetussuunnitelman kehitystyössä ihan alusta asti. Päätin, että ensin on perehdyttävä uuteen opetussuunnitelmaan ja pohtia mitä mahdollisuuksia opetussuunnitelma tarjoaisi. Samalla mietin mistä oppiaineesta muutostyö olisi helpointa aloittaa. Päädyin matematiikkaan. Ensimmäinen askel oli se, että oppilaat etenisivät omaan tahtiin. Yhteisiä koko luokan opetustuokioita ei enää olisi, vaan antaisin opetusta tarpeen mukaan. Näin oppilaille jäisi aikaa laskemiseen ja keskusteluun toisten kanssa. Minulla olisi enemmän aikaa niille, jotka tarvitsivat henkilökohtaisempaa tukea. Haasteet tulivat tässäkin heti esille. Kuinka pysyn kärryillä missä oppilas menee? Miten kokeiden kanssa? Miten varmistan, ettei oppilas jää odottamaan, että joku pudottaa tiedon päähän? Miten saan oppilaat ottamaan vastuuta omasta oppimisesta? Miten asia tehdään näkyväksi huoltajille?

Monen onnistumisen ja epäonnistumisen kautta olen nyt siinä pisteessä, että oppilailla on matematiikassa käytössä tehtäväkortit, joita he suorittavat. Tehtäväkortit rakentuvat uuden opetussuunnitelman sisältöalueista. Tehtäväkorteista muodostuu kaikkiaan viisi kokonaisuutta. Jokaisessa kortissa on pienempiä osa-alueita, joiden jälkeen oppilaan on osoitettava osaavansa ja ymmärtävänsä kyseisen osa-alueen asiat. Osaamista on mahdollista osoittaa testillä, jonka voi suorittaa itsenäisesti. Myös suullinen osaamisen osoittaminen on mahdollista.

Tehtäväkortteihin olen perannut koko Tuhattaiturin kolmannen vuosiluokan aineksen läpi ja rakentanut niistä oppilaille (omasta mielestäni) selkeän systeemin edetä omaan tahtiin. Yhdellä silmäyksellä näen missä kukakin on menossa ja millaista tukea ja opetusta oppilas tulee mahdollisesti tarvitsemaan. Opetusta voi antaa opettaja, kaveri tai uuden asian voi katsoa videolta. Youtube on pullollaan matematiikan opetusvideoita, joita hyödynnän kirjaan liimattavina QR-koodeina. Kaikki tämä mahdollistaa oppilaan osallisuuden ja oman oppimisen omistajuuden matematiikassa.

Oppilailla on käytössään molemmat matematiikan kirjat (a- ja b-versio) samanaikaisesti. Oppilaat tekevät tehtäviä molemmista kirjoista. Tehtäväkorteissa on väreillä eritelty se, että kummasta kirjasta tehtävät löytyvät. Osa sisältöalueista löytyy vain toisesta kirjasta ja osa molemmista. On kuitenkin tärkeää, että oppilas saa tarpeeksi toistoa ja harjoitusta. Sisällöt kertautuvat koko vuoden ajan vielä peleissä, matikan sovelluksissa iPadeilla ja toiminnallisilla tunneilla.

Oppilaan omat tavoitteet on helppo merkata tehtäväkortteihin. Oppilas voi asettaa päiväkohtaisia tavoitteita tai viikkokohtaisia tavoitteita omalle etenemiselle. Jos oppilas osaa jonkin asian, voi hän jättää tehtäviä tekemättä ja osoittaa asian osaamisen heti. Voimme myös yhdessä oppilaan kanssa valita hänelle juuri sopivia tehtäviä, olivat ne sitten enemmän mekaanisia tai esimerkiksi sanallisia. Kaikki tämä sen mukaan, mitä tarvitsee harjoitella. Oppitunnin lopuksi oppilaat valitsevat ja määrittävät kotitehtävät itse itselleen. mavsop3tehtavakortti