Ihmisiä YPE-hankkeen laitamilta, osa 3

Luokassa oli aamulla kiipeillyt hämähäkki!

Pölähdän Lappeen koulussa Koskisen Jennin luokkaan tiivistunnelmaiseen keskustelurinkiin. Meneillään on huomioiden ja kysymysten jakaminen hämähäkeistä. Miten keskittyneen tuntuista osallistumista! Nopeasti käy ilmi, ettei aiheena tällä tunnilla ole kuitenkaan hämähäkki, vaan koulumatkojen turvallisuuteen liittyvät pienet tutkimukset. Hämähäkki oli vain vienyt hetkellisesti voiton, sillä se oli omia aikojaan ilmestynyt luokkaan kiipeilemään ja päättänyt napata lasten huomion. Ilmiöoppimista? Oppimisen kiireettömyyttä? Muutosjoustavuutta? Sitäpä juuri sain todistaa.

 

Työjärjestys
Keltaisella värillä oma valinta ratkaisee

Jokainen suunnittelee työjärjestystään edellisen viikon perjantaina. Violetilla tunnilla oli tällä kertaa pienen tutkimustyön tulosten esittämisen harjoittelu.  Aiheena tuntemukset koulumatkan turvallisuudesta.

Tekstin lukeminen ja tvt-taidot
Tässäpä juttua rantakäärmeestä

Jos olit valinnut ymppää niin lihavoi tekstistä, mitä kerrotaan käärmeen tuntomerkeistä, liikkumisesta, elinympäristöstä… Tulosta teksti lihavoituna ja tee miellekartta rantakäärmestä.

Jenni pitää luokassaan tällä hetkellä tärkeimpänä asiana kiireettömyyden tunteen luomista ja oppilaiden henkilökohtaista ohjausta. Oppimateriaalit ohjaavat helposti suorittamaan paljon sen sijaan, että ne herkistäisivät ajattelun taitoja. Jenni puolestaan ajattelee asian juuri päinvastoin. Hän haluaa ohjata nimenomaan ajattelemaan. Ohjata oppilaita siihen, että itse otettu vastuun kantaminen tulee osaksi koulupäivää. Itse huomataan, että tehtäviä pitääkin pohtia uudelleen. Itse hoksataan tulla kysymään. Itse arvioidaan, onko uusia asioita sisäistetty vai onko tarpeen vielä harjoitella. Kukaan ei välttämättä kulje perässä ja tarkistele tehtävien oikeellisuutta tai täydellisyyttä tai nopeutta.

Jenni on kokeillut useamman vuoden erilaisia tapoja luoda yksilöllisiä oppimisen polkuja. Tällä hetkellä oppilailla on sopiva kombo omaa valinnanvapautta sekä yhteistä tekemistä toisten kanssa. He ovat jo viime lukuvuonna rakentaneet itselleen omia opintosuunnitelmiaan eri oppiaineissa. Niistä voit lukea kuvausta ja saada materiaalia Jennin aiemmasta blogikirjoituksesta.

Välillä on tärkeää kiireetön yhteinen keskustelu ja kaikille yhteiset struktuurit. Välillä jokainen tekee oman valintansa mukaan ja luonnollisesti edistyy aivan omaan tahtiin.  Jokaiselle oppilaalle löytyy esimerkiksi matematiikassa kansio, josta omaa oppimisen polkua voi värittää ja itsearvioida. Arviointi on aina yhtä kuuma peruna. Tässä systeemissä se on selvästi oppilaan ja opettajan yhteinen asia, yhteinen näkemys, johon kuuluu monipuolisuus,  jatkuvuus ja eteenpäin katsominen.

Matikkapelit

Matikkapelit saivat porukan hetkeksi yhteen kasaan.

Ihmisiä YPE-hankkeen laitamilta, osa 1.

Myllymäen koulusta, pihan aurinkoiselta puolelta löytyy erityisluokanopettaja Koskelan Miina työparinaan Minna Jansson. Heillä on pari luokallista hyvin yksilöllistä polkua edistyviä yläluokkien oppilaita, joista kaikilla ei ole kuitenkaan yksilöllistettyjä oppiaineita. Lisävoimana on kaksi ohjaajaa.  

 Miina koettelee koko ajan kekseliäisyyttään ohjatessaan oppilaitaan. Siitä luomisen ja aikaansaamisen tunteesta saa varmasti voimaa, kun näkee oppilaiden edistyvän ja huomaa heidän olevan oma-aloitteisia ja pohdiskelevia. Yhteisopettajuutta Miina on tehnyt nelisen vuotta Minnan kanssa. Päivät aloitetaan usein suunnittelulla ja ne lopetetaan yhdessä tehtyyn työhön ja pohdintaan. Se antaa paljon jos ottaakin. Työ on aidosti jaettua iloineen ja pähkäilyineen. Miina voi antaa myös tutor-opettajana pedagogista kuuntelevaa korvaa ja kertoa omien kokemusten kautta huomattuja hyviä käytänteitä!

 Kokeilukulttuuri Miinan ja Minnan luomassa kodikkaassa oppimisympäristössä on ollut rohkeaa ja aikaansaavaa. Kannustaminen ja vahvuuksien etsiminen on toiminnan kivijalka. Nähtävissä on avoimuuden ja joustavuuden ilmapiiri, jossa oppilaan oppiminen on hänen omistuksessaan oleva yksilöllinen polku turvallisten aikuisten viitoittama. Opettajat muokkaavat projekti projektilta ja tunti tunnilta oppilaan haastetason vastaamaan taitotasoa, jotta mielenkiinto ja oppimisen draivi pysyy yllä. Ikäluokat ja oppiaineet saavat sekoittua monialaiseksi yhteistyöksi, joka kirjataan huolellisesti ylös henkilökohtaisiin opintokirjoihin. Luokassa bongataan mahdollisuuksia. Siinäpä kyvykkyyden tunteen perusteet, ja ne selvästi kantavat!

Yksilöllisen oppimisen työkalut

Mitä pienempi oppilas, sitä konkreetimpi oppimispolun tulee olla. Opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt eivät ole oppilaalle ymmärrettävässä muodossa. Siksi oppilaat mittaavat omaa osaamistaan oppikirjan tehdyillä sivumäärillä, tehtävien läpi suorittamisella tai koenumeroilla. Heille on kerrottu ehkä tavoitteet, mutta onko heillä selvillä, että tämä kaikki on aina osa isompaa kokonaisuutta? Onko oppilailla selvillä, millaisia tavoitteita he oikeasti voivat itselleen asettaa? Mihin tavoitteiden saavuttaminen johtaa?

Lähdin miettimään asiaa ja ryhdyin jäsentelemään kokonaisuuksia paperille. Tarvitsin työkaluja, jotakin visuaalista, jonka avulla

  • voidaan asettaa tavoitteita
  • nähdään mitä on opittu tai mitä osataan jo hyvin
  • nähdään mitä pitää vielä harjoitella

Halusin jäsentää oppilaille sekä huoltajille oppimispolkua 3-6 luokilla. Ryhdyin rakentamaan oppimiskokonaisuuksia äidinkieleen ja kirjallisuuteen, englantiin sekä matematiikkaan. Lopputuloksena syntyivät opintosuunnitelmat vuosiluokittain.

Tässä liitteenä äidinkielen ja kirjallisuuden sekä englannin oppimiskokonaisuudet vuosiluokille 3-6.

Aloitin oman kolmannen luokan kanssa tänä syksynä käyttämään näitä lomakkeita. Jokainen oppilas on rakentanut itselleen oman opintosuunnitelman näihin kolmeen oppiaineeseen. Olemme käyneet ne vielä yhdessä läpi arviointikeskusteluissa oppilaan ja huoltajan kanssa. Arviointikeskustelussa olemme nimenomaan asettaneet oppimisen tavoitteita. Oppilas on myös voinut merkitä opintosuunnitelmaan jo osaamansa asiat sekä merkata huomioita niihin asioihin, joiden eteen on vielä tehtävä töitä. Huoltajilta on tullut hyvää palautetta lomakkeista ja nimenomaan siitä miten selkeästi tavoitteet tulevat näkyviksi kaikille.

Lomakkeet ovat edelleen kehittelyssä eli täysin valmiita ne eivät ole. Kehittelyssä on myös muiden oppiaineiden opintosuunnitelmat ja miten niitä voisi hyödyntää monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Tämä onkin sitten taas jo ihan oma tarinansa.

aivsop3

aivsop4

aivsop5

aivsop6

envsop3

envsop4

envsop5

envsop6