Seminaarin satoa: Yksilöllistä polkua eteenpäin – ja kurkottaa korkealle.

 • Blogissa vielä kerran kiitollisuudella koottuna seminaarin pajakuvauksia ja jälkikommentteja. Mitä tapahtui? Mitä me näimme, kuulimme ja koimme Etelä-Suomen oppimisen ja kasvun tuen päivillä Lappeenrannassa ja nimenomaan lappeenrantalaisten YPE- hankekoulujen opettajien tarjoilemana. Jos aiheet kiinnostavat, kannattaa lähestyä näitä ihmisiä rohkeasti. Jakaminen hyödyttää kaikkia.

  Birgitta Ovaska, Juho-Matti Kyllönen, Joutsenon koulu:

  Yksilöllinen eteneminen yhdessä ja kuinka se toimii yläkoulun aineenopetuksessa. Birgitta ja Juho ovat alkaneet tänä vuonna tehdä työparina tiivistä yhteistyötä biologian, maantiedon ja terveystiedon tunneilla. Laaja-alaisista taidoista ja oppiaineen tavoitteista muodostuu oppimiskokonaisuuksia, joista ei kokeiluja puutu. Sisällöt ovat ajattelun ja toiminnan taitojen välineitä. Birgitta ja Juho ovat tämän hankkeen lisäksi olleet mukana myös harjoittelemassa itse L1  – taitoja Digiajan ajattelijat – hankkeessa.

  Luokanopettaja Jenni Koskinen, Lappeen koulu:

  Miten opettaja voi rakentaa alakoulun oppilaan yksilöllistä oppimispolkua?
  Käytännöllinen, itse kehitetty lomakeratkaisu, joka mahdollistaa yksilöllisen oppimispolun itse- ohjautuvasta opiskelusta vierihoitoon ja kaikkeen siltä väliltä. Jenni on kehittänyt monta vuotta yksilöllisen oppimisen työkaluja. Moni sai hänen pajastaan varmasti kuulla vahvistusta omille ajatuksilleen ja tuleville kokeiluille. Tässä linkissä on jaossa Jennin tekemää materiaalia.

  Yksilöllisen oppimisen materiaalia Jenni Koskinen

  Rehtori Katri Kurronen ja apulaisrehtori Minna Hiltunen, Pontuksen koulu:

  Pontuksen päiväkotikoulun synty. Syksyllä 2017 aloittanut Pontuksen päiväkotikoulu suunniteltiin yhteisvoimin yksilöllistä oppimista toteuttavaksi yhteisölliseksi kouluksi, jonka soluissa eri-ikäiset oppijat ja opettajat toimivat ja opiskelevat tiimeinä.

Kuvataiteen opettaja, tiimivalmentaja Eine Kaartinen, Kimpisen koulu:

Kässää sie kuvin! Oivalla graafisen fasilitoinnin pajassa, kuinka ajatusmateriaali pakataan yhdessä selkeäksi ja ymmärrettäväksi viestiksi ja mikä on ajattelun sekä dialogin merkitys yhdessä oppimisessa.

Miina Koskela ja Minna Jansson, Myllymäen koulu:

 Monialaisen oppimiskokonaisuuden rakentelu yläkoulussa. Pajassa pääset kokeilemaan monialaisen oppimiskokonaisuuden koostamista yläkoulussa opetettavista aiheista. Miinan ja Minnan pajasta tulee vielä kuvia tänne blogiin. Osallistujat suunnittelivat monta oppimiskokonaisuutta uuden opetussuunnitelman mukaisesti. 

 

Matematiikan opettajat Taija Reponen, Jenni Jaskio-Röyti ja luokanopettajat Hannu Laivamaa ja Pauliina Mustonen, Kimpisen koulu:

Miten luodaan oppilaille ehyt matematiikan oppimispolku, joka takaa riittävästi tukea ja haasteita? Miten monipuolistaa arviointia ja työskentelyä sekä luoda yhteistyötapoja aineen- ja luokanopettajien välille.

Erityisluokanopettajat Marika Kylliäinen ja Maija Vilkko, Sammonlahden koulu sekä mukana Valteri-koulu:

Tuuve – tuettua etäopetusta erityistilanteisiin. Marika ja Maija tietävät jo käytönnössä, mitä Tuuve tarkoittaa. Tuuve on sulautuvan opetuksen pedagoginen malli sellaisille tukea tarvitseville perusopetusikäisille lapsille ja nuorille, joiden opiskelu lähikoulussa ei onnistu. Syynä kotona opiskeluun on vakava psyykkinen tai somaattinen sairaus. Opinnoissa hyödynnetään etä- ja verkko-opetusta. Tuuve-hankkeen ohjaavat opettajat ovat Johanna Sergejeff ja Tiina Pilbacka-Rönkä, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri.

Yksilöllistä polkua eteenpäin mennään yhtenä

Lappeenrannassa alkoi tänä syksynä Tiimioppiva koulu-koulutus. Järjestävä taho on Tiimiakatemia. Kouluttajina Heikki Toivanen ja Hanna Walden. Mukana koulutuksessa on YPE-hankkeenkin kouluja: Pontus, Lauritsala, Joutseno, Lappee ja lisäksi Voisalmi ja Lavola. Mitä yhteistä on yksilöllisellä oppimisella ja tiimioppimisella? Vai löytyykö edes eroa?  Sen meille opettivat nuo edellä mainituista kouluista tulleet opettajat monen tiimin voimin. Tässä yksi lopputuotos: Yksilöllinen oppiminen tiimityön avulla.

IMG_0196

Tekijöinä tiimissä: Mari Nousiainen, Riikka Wåg, Anna Anttinen, Topias Haarala, Ullamari Lintunen, Katri Peuhkuri

Näin YPE-hankkeen edistymisen näkökulmasta opettajat vievät nyt asiaa eteenpäin huikealla ammattitaidolla ja päättäväisyydellä, jossa todella myös jaetaan. Tästä kannattaa kysellä ja tätä kannattaa jakaa. Niinpä koulutuksessa kuulluissa dialogeissa tapahtui myös uusi koulutusinnovaatio: perustettiin tiimioppiva Lappeenranta. Tule mukaan! Ideoita jaossa. Tsemppiä jaossa. Juttutuokioita jaossa.

Näyttökuva 2017-11-10 kello 0.21.04

Mitä muuta on tähän mennessä kiteytetty? Koko elämä on oppimistehtävä. Toisilta oppiminen saattaa tarkoittaa jostakin luopumista. Tiimissä jokaisen ääni tulee kuuluviin. Tiimi vaatii erityyppistä johtamista kuin mihin olemme tottuneet. Jakaminen on tärkeää. Johtavien kysymysten esittäminen vie eteenpäin, ne kannattaa miettiä tarkkaan. Suojele pieni liekkisi, pidä hauskaa ja tee tuloksia! Löydä avainkaverit.

Tiimioppiminen on nimenomaan yksilön oppimisen väline. Sanoo kouluttaja Hanna Walden.

Harjoitus tekee mestarin, vielä tänäänkin.

Toinen vuosi Opetushallituksen rahoittamaa Yksilöllistä polkua eteenpäin -hanketta Lappeenrannan kasvatus- ja opetustoimessa on alkamassa. Rohkeaa kokeilukulttuuria on täällä blogissa hienosti esillä. Jatketaan siis harjoituksia! 

Kehitämme edelleen työkaluja ja malleja yksilölliseen oppimiseen. Jaamme sitä, mitä kouluista jo löytyy ja mitä luodaan uutta. Pienet huomiot ovat yhtä arvokkaita kuin suuret hankkeet! Tavoitteena tänä vuonna on kokeilla ja jakaa tietoa oppilaan oppimiseen liittyvistä jutuista. Kaikesta siitä, mitä kouluissa ahkeroidaan: osallisuudesta, vastuun ottamisesta, riittävistä työkaluista yksilölliseen etenemiseen, ajattelusta ja laaja-alaisesta osaamisesta sekä sisäisestä motivaatiosta. Tietenkään arviointia unohtamatta. Mitä näistä tarkemmin muotoutuu, sen näkee sitten, kun pääsemme aiheita yhdessä täällä blogissa jakamaan. 

Hankkeen ohessa on valmistumassa Itä-Suomen yliopistosta graduja mm. näistä teemoista: 

Yksilöllinen opetus ja opettajan auktoriteetti

Yksilöllisen oppimisen yhteys oppilaiden kokemaan luokkaviihtyvyyteen

Yksilöllinen oppiminen inkluusioluokassa

 Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävä oppimisen arviointi ja oppilaan asenne luonnontieteiden opiskelua kohtaan. 

Tutkimustuloksista lisää blogissa sitten, kun niitä on saatavissa. Ensi kevään korvalla on tulossa Lappeenrantaan myös mielenkiintoisia ja ainutlaatuisia  mahdollisuuksia tavata ja kuunnella toisia alan ihmisiä sekä jutella, jutella ja jutella…. Jäädäänpä kuulolle, millaisia.

Satu Harjunen, Saimaan mediakeskus

Yksilöllisen oppimisen seminaari 2017

Yksilöllistä polkua eteenpäin -hanke on ollut käynnissä lukuvuoden 2016-2017. Tänä syksynä järjestämme hankkeeseen liittyen yksilöllisen oppimisen seminaarin Lappeenrannan kaupungintalolla 29.3.2017.

Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautuminen: https://goo.gl/forms/nyk4f1fxOfF5mIOE3

Muualta kuin Lappeenrannasta tulevat, sopikaa osallistumisestanne Petja Pyykkösen kanssa.

Seminaarissa hankeopettajat esittelevät pedagogisia mallejaan. Lisäksi kutsuesiintyjänä on Juho Norrena, Espoon Viherkallion koulun luokanopettaja. Hän on työskennellyt koulumuutoksen parissa eri rooleissa: opettajana, kouluttajana, tutkijana sekä kirjailijana (www.juhonorrena.fi).

Seminaarin tämän vuoden teemana on laaja-alaiset taidot ja arviointi. Seminaari järjestetään yhdessä Yksilöllistä polkua eteenpäin- ja Lukion pedagogiikka uudistamaan -hankkeiden kanssa. Molemmilla on tilaisuudessa oma ohjelmapolku. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ohjelmapolku on seuraava:

9.30-9.45 Kahvi ja tilaisuuden avaaminen

9.45-11.45 Luento, Valtuustosali

Mahdollisuuksia laaja-alaiseen osaamisen oppimiseen, arviointiin ja ohjaamiseen

Uusi opetussuunnitelma muuttaa oppimista, oppimisympäristöä ja opettajan roolia. Muutos ei ole mahdoton, vaikka se ei olekaan kuitattavissa yhdellä teemajaksolla. Muutos vaatii uutta näkökulmaa päivittäiseen työhön ja oppilaan kohtaamiseen. Millaisia käytännön ratkaisuja voidaan rakentaa niin, että luodaan mahdollisuuksia laaja-alaiseen osaamisen oppimiseen, arviointiin ja ohjaamiseen? Sekä monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa, eri oppiaineissa että koulun toimintakulttuurissa?

Alustuksessa käsitellään esimerkkien, tutkimuksen ja käytännön kokemuksen kautta teemoja:

 • miksi yksilöllinen oppiminen?
 • miten taitoja voidaan opettaa?
 • mikä on opettajan rooli muutoksessa?
 • kuinka laaja-alaista osaamista arvioidaan?

11.45-12.45 Omakustanteinen ruokailu

12.45-14.45 Pajat: Valitse yksi kolmesta

a) Käytännön ratkaisuja laaja-alaisen osaamisen mahdollistamiseen/ Juho Norrena

Työpajassa ideoidaan ja rakennetaan aamupäivän luennon pohjalta käytännön ratkaisuja, jotka auttavat laaja-alaisen osaamisen mahdollistamisessa, ohjaamisessa ja arvioinnissa. Painopistealueena ovat oppimisen yksilöllisyyden tukeminen ja arviointi.

b) Yksilöllistä oppimispolkua rakentamassa/ Jenni Koskinen, Lappeen koulu

Uuden opetussuunnitelman myötä käsitys oppimisesta on muuttunut. Opettajan pitää muuttua oppijan oppimisen järjestelijäksi, ohjaajaksi ja kannustajaksi. Opettajan pitää luovuttaa oppiminen oppijalle. Oppimispolku on jokaiselle oppijalle henkilökohtainen matka. Miten tämä kaikki järjestetään ja toteutetaan? Millä materiaaleilla? Miten saada polku näkyväksi oppilaille ja huoltajille? Jaan kokemuksia kokeiluistani sekä onnistumisista ja epäonnistumisista käytännön tasolla.

c) Uuden opetussuunnitelman mukainen arviointi yksilöllisen oppimisen näkökulmasta/ Joutsenon koulun opettajat

Joutsenon koulussa on toteutettu NPDL-ohjelman mukaista syväoppimista ja sen arviointia. Ohjelman tavoitteena on opettaa tulevaisuustaitoja ja laaja-alaista osaamista uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Tämä paja on suunnattu aineenopettajille ja siinä käsitellään esimerkkien avulla yksilöllisen oppimisen arviointia.