Oppimisen arvioinnin kansallisia tuulia haistelemassa

Oppimisen arvioinnin kansallinen konferenssi järjestettiin Helsingin messukeskuksessa 10.-11.4. 2017. Konferenssissa oli paljon arvovaltaisia esiintyjiä mm. Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, apulaisprofessori Risto Hotulainen, tutkijatohtori Najat Ouakrim-Soivio ja professori Jari Lavonen Helsingin yliopistosta. Arviointiteemaa käsiteltiin ja lähestyttiin monista eri näkökulmista. Konferenssin osallistujat pääsivät myös itse pohtimaan arviointiin liittyviä käsitteitä ja keskustelemaan asioista työpajatyöskentelyssä. Konferenssi päättyi paneelikeskusteluun, jota johti johtaja Jorma Kauppinen Opetushallituksesta.

IMG_0452

Konferenssin esitysten ja keskustelujen teemoista nousseita ajatuksia :

– arvioinnin yhtenä tehtävänä on tukea ja tuottaa oppimista

– arviointia ja opetusta/oppimista ei voida erottaa toisistaan

– opetuksen puolella opettajalla on suurempi pedagoginen vapaus, mutta arviointi on tiukemmin määritelty

– arvioinnin perusteena olevat tietotavoitteet ovat opettajilla hyvin hallussa, mutta taitotavoitteet vaativat vielä tarkempaa perehtymistä

– jos oppilas asettaa oppimiselleen omia tavoitteita, ovat ne aina osatavoitteita yhteisten  (OPS) tavoitteiden saavuttamiseksi

– itsearviointiprosessi voi tuoda lisänäyttöä oppilaan tiedoista ja taidoista, mutta opettaja antaa arvosanan

– opettaja ohjaa itsearviointiprosessia, mutta ei korjaa sitä

– vertaisarvionti motivoi ja tukee oppilasta

– arvioinnista tulisi keskustella paljon enemmän koulun tasolla, koulutuksen järjestäjän tasolla sekä oppilaiden että huoltajien kanssa

Konferennssin annista nauttivat Taija ja Jenni Kimpisen koulusta

Tavoitteiden mukainen eteneminen prosenttilaskennassa

Tervehdys blogin lukijat! Opetan Kimpisen yläkoulussa matematiikkaa, kemiaa ja fysiikkaa. Olen kokeillut matematiikassa luokka-asteilla 7-9 omatahtista etenemistä noin vuoden verran. Joidenkin luokkien kanssa kokeilu on ollut yhden kurssin mittainen ja joidenkin kanssa on edetty näin viime vuodesta lähtien. Kerron tässä esimerkin kahden  8-luokan matematiikan ryhmäni opiskelusta prosenttilaskennan kurssilla. Näiden oppilaiden kanssa olemme 7-luokalla kokeilleet omatahtista etenemistä murtoluvut osiossa.

Noin vuosi sitten Pekka Peuran ajatuksista vaikuttuneena päätin lähteä kokeilemaan 7-luokan matematiikassa omien tavoitteiden ja oman tahdin mukaista opiskelua murtoluvut kurssilla. Vaikka tälle ikäluokalle kokeilu jäi 7-luokalla vain tähän kurssiin, niin laajeni kokeilu silloisille 8-luokan ryhmilleni, joiden kanssa aloitin prosenttilaskennalla. Heidän kanssaan on jatkettu peuramaisesti 9-luokkaan asti.

Prosenttilaskennan kurssin aloitimme tavoitteiden asettelulla. Olen luonut luokille ryhmät classroomiin, jossa oppilaat kävivät täyttämässä google formsilla tehdyn lomakkeen tavoitteistaan. Classroomin olen laittanut myös ohjeita ja oppimispäiväkirjan. Tarkoitus oli lisätä sinne myös linkkilista, jossa on kuhunkin aiheeseen liittyviä opetusvideoita, mutta se on vielä tuloillaan. Kurssin päätyttyä oppilaat täyttävät itsearviointilomakkeen, jonka laitan myös classroomiin.

Oppilaat on ohjeistettu opiskelemaan kappaleen teoria. Käytännössä tämä tarkoittaa kirjan esimerkkien läpikäymistä itsekseen, kaverin kanssa tai opettajan kanssa. Oppimispäiväkirjaan on merkitty kunkin kappaleen tehtävät. Tehtävät on luokiteltu perustehtäviksi ja soveltaviksi tehtäviksi. Jos oppilas on asettanut tavoitteekseen arvosanan 7, riittää että hän laskee pelkästään perustason tehtäviä. Tehtyään ja tarkistettuaan tehtävät oppilas merkitsee ne päiväkirjaansa. 8-luokkalaiset käyttävät päiväkirjanaan pääsääntöisesti tulostettua versioita, koska heillä ei ole omia padeja (toisin kuin 7-luokkalaisilla)

Noin kolmen kappaleen välein oppilas tekee testin, jossa mitataan näiden kappaleiden perusasioiden hallintaa. Testeissä korostetaan myös oikeiden matemaattisten merkintöjen tärkeyttä. Testin tehtyään oppilas tarkistaa sen itse. Jos oppilas läpäisee testin, hän jatkaa seuraavaan kappaleeseen, muutoin hän jatkaa asioiden harjoittelua ja suorittaa vastaavan testin. Mielestäni tämä testin itse tarkistaminen on todella hyvä vaihe. Oppilaat joutuvat oikeasti kiinnittämään huomiota siihen miten tehtävät on tehty ja minkälaisia merkintöjä vaaditaan. Jos opettaja korjaa kokeen tai testin, niin oppilasta kiinnostaa yleensä vain se minkä arvosanan hän sai. Lisäksi testin korjausvaiheessa käydään usein opettajan kanssa läpi eri ratkaisumallien ja merkintöjen oikeellisuuta.

Toisin kuin 7-luokan murtoluvut jakson kokeilussa olen asettanut tälle prosenttilaskennan kurssille selkeän aikarajan. Tämä voi kuulostaa ristiriitaiselta omatahtisen opiskelun idean kanssa, mutta selkeyttää oppilaiden ajankäyttöä ja ymmärrystä siitä, että olipa tavoite mikä tahansa niin töitä on tehtävä. Aikaraja ei tietenkään estä etenemästä nopeammin. Tämän hetkisistä oppilaistani kukaan ei ole lähtenyt etenemään yli luokkatason, mutta esim 9-luokan polynomit kurssilla muutama oppilas teki tähän aiheeseen liittyviä lukiotason tehtäviä.

Kurssin päätyttyä oppilas siis täyttää itsearviolomakkeen ja palauttaa oppimispäiväkirjan. Olen kerännyt oppilailta myös vihkot, jotka käyn läpi oppimispäiväkirjan kanssa. Vihkoon kirjaan oppilaalle kirjallisen palautteen. Tämä on melko työläs vaihe, mutta on antanut hyvin kattavan kuvan oppilaan tekemisestä. Kirjallinen palaute tuntuu olevan oppilaalle tärkeä ja hyödyllinen. Olen huomannut, että jos olen antanut palautteessa parannusehdotuksia, niin seuraavassa kurssissa näihin on kiinnitetty selkeästi huomiota. Tästä 8-luokan prosenttilaskennan osiosta ei ole isoa koetta, vaan arviointi perustuu oppilaan työskentelyyn kurssin aikana.

Jatkamme 8-luokkien kanssa prosenttilaskentaa ensi vuoden puolelle.Tällä hetkellä vaikuttaa, että minulla on innokkaita ja motivoituneita oppilaita. 7-luokan ryhmäni kanssa olen ottanut käyttöön tablet koulun sähköisen matematiikan kirjan. Kokemuksia kirjan käytöstä kerron ensi vuonna.

Mukavaa joulun aikaa!

Taija Reponen