Ype- hanke Lauritsalan päiväkodissa

Lauritsalan päiväkodissa on syksystä 2015 kehitelty viikkotehtäviä. Vaikka tässä hankkeessa on mukana vain esiopetusryhmät, kehittämistyössä on mukana koko päiväkoti. Päiväkotimme aloitti toiminnan v. 2013. Meillä on kahdeksan lapsiryhmää ja tarjoamme laajennettua hoitoa, jolloin päiväkoti on auki maanantaista lauantaihin klo 5.00–21.30. Alusta lähtien olemme halunneet kehittää ns. kokopäiväpedagogiikkaa auttamaan laajennetun hoidon arjessa, jolloin lapset ovat päiväkodissa hyvin eripituisia päiviä ja erilaisiin aikoihin päivästä. Huomasimme, että viikkotehtävät ovat hyvä ratkaisu tällaiseen.

Viikkotehtävien lähtökohtana pidämme varhaiskasvatussuunnitelmaa ja esiopetussuunnitelmaa, jolloin onnistuneiden viikkotehtävien avulla voidaan varmistaa näiden toteutumista. Pidämme erittäin tärkeänä lasten osallisuutta omassa arjessaan, jolloin myös lasten ideat ja ajatukset huomioidaan viikkotehtävissä.

Emme käytä esiopetuksessa oppikirjoja. Projektioppiminen on tapamme toimia lapsiryhmissä. Pyrimme siihen, että viikkotehtäviä saataisiin linkitettyä projektiin. Projektioppiminen on ”punainen lanka” läpi koko vuoden, jonka ympärille tekemiset kietoutuvat. Projektien aikana lapset tutkivat heiltä itseltään nousseita kiinnostuksen kohteita, ilmiöitä ja ongelmia, tavoitteena on yhteisen tiedon rakentaminen ja rakentuminen. Hyödynnämme lapsilla jo olemassa olevia tietovarantoja laajentaen niitä yhteisesti rakennetuilla uusilla tiedoilla ja taidoilla. Projektit ovat luonteeltaan sellaisia, että lasten omat havainnot ja kiinnostuksen kohteet näkyvät projektin edetessä.

Viikkotehtävien myötä olemme halunneet lisätä lasten itseohjautuvuuden ja vastuunottamisen taitoja, tarjota heille entistä enemmän mahdollisuuksia tehdä valintoja ja olla osallisia omassa arjessaan. Käytännössä olemme huomanneet näiden todella lisääntyneen.

Hankkeen myötä haluamme kehitellä viikkotehtäviä edelleen paremmin toimiviksi, mutta haluaisimme myös löytää meille sopivan sähköisen alustan/oppimisympäristön, jota saisimme hyödynnettyä viikkotehtävissä, pedagogisessa dokumentoinnissa sekä lasten itsearvioinnissa.