Oppimisen arviointia Joutsenon koulussa

DSC_0163

 

Moi kaikille blogin lukijoille koulujen kesälomien kynnyksellä! Olen Juho-Matti Kyllönen ja opetan biologiaa, maantietoa ja terveystietoa Joutsenon koulussa Lappeenrannassa. Koulumme erityisenä kiinnostuksen kohteena on tällä hetkellä arvioinnin kehittäminen yksilöllisessä oppimisessa sekä ratkaisukeskeisyys kaikessa koulun toiminnassa. Opettajamme ovat tutustuneet monipuolisesti erilaisiin mahdollisuuksiin oppilasarvioinnissa. Yhteisenä tuloksena on laadittu NPDL:iin perustuva laaja-alaisten taitojen arviointitaulukko, jota voidaan “tuunata” eri oppiaineisiin sopivaksi. Oppiaineiden tavoitteita on tuotu tähän laaja-alaisten taitojen taulukkoon ja “käännetty” oppilaiden kielelle. Käytännössä oppilaat tekevät siis itsearviointia esim. GAFEssa (Google apps for education). Opettaja voi halutessaan käyttää tätä itsearviointia oppilaan oppimisen yhteenvetona ja arvioida oppilasta samaan tiedostoon. Myös vertaisarvionnit voidaan liittää samaan tiedostoon (esim. Google sheets). Arviointitaulukkojen “jatkojalostus” saa jatkoa lukuvuonna 2017-2018, kun Ajatteleva koulu -hankeen edustaja Päivi Nilivaara tuunaa ja antaa parannusehdotuksia taulukoihimme.

 

Itse olen toteuttanut yksilöllistä oppimista yhdessä -toimintatapaa kolme vuotta, syksystä 2014 alkaen. Aloitin kokeilemisen 7. luokan biologiasta, mutta “vahingossa” homma laajeni myös muihin vuosiluokkiin ja oppiaineisiin. Yksilöllistä oppimista aloittaessa hyvänä apuna olivat Peda.netissä olevat e-opin sähköiset oppikirjat. Koneiden varaaminen oppilaille oli jonkin verran työlästä aluksi. Oppilaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat Chromebookit tammikuusta 2016 alkaen helpottivat laitepuolen haasteita.

 

Tällä hetkellä koulussamme toteutetaan yksilöllistä oppimista eri muodoissaan eri oppiaineissa. Näitä ovat vieraat kielet, äidinkieli, matemaattiset aineet, biologia, maantieto, historia, yhteiskuntaoppi, uskonto sekä taito- ja taideaineet. Oikeastaan kaikissa oppiaineissa toteutetaan jossain määrin yksilöllistä oppimista. Tavoitteen asettaminen ja oman oppimisen ja etenemisen seuranta, itsearviointitestit, itsearviointi sekä arviointikeskustelut on nähty koulussamme hyvinä ja oppimista edistävinä asioina. Yksilöllisen oppimisen haasteena näemme tällä hetkellä käsitteiden oppimisen. Se on haastava tehtävä opettajalle ja oppilaille jokaisen edetessä yksilöllisesti omien tavoitteidensa mukaisesti.

DSC_0159

 

Mukavaa kesänaikaa kaikelle kansalle!

 

Juho-Matti Kyllönen

Biologian ja maantiedon opettaja

Joutsenon koulu, Lappeenranta